Vraagbaak voor Jonge Kerkrentmeesters – VKB-Jong – LC 25-01-2021

 In Persbericht

In september werd de Adviesraad VKB-Jong opgericht.Een platform voor jonge kerkrentmeesters die hun
geluid kunnen laten doorklinken naar de Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN (Protestantse
Kerk Nederland). Coördinator Adam Bergeijk uit Meerkerk en lid Dick Tolsma uit Franeker vertellen.
Wat is jong?

klik op de link om verder te lezen: 20210125-leeuwarder-courant-artikel-over-jong-vkb

 

Recent Posts

Start typing and press Enter to search