Erfgoed nieuws en actualiteiten

Overheid sites

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed cultureelerfgoed.nl

Monumentenregister monumentenregister.cultureelerfgoed.nl

Verantwoorden instandhoudingssubsidies www.monumenten.nl

Restauratiefonds www.restauratiefonds.nl

Monumenten Community community.monumenten.nl

https://www.sbkg-noordnederland.nl/fim-erfgoed-transitie/

http://www.fimnederland.nl/leden/stichting-behoud-kerkelijke-gebouwen-in-noord-nederland-sbkg-noord-nederland

 

Bouwkundig & Onderzoek

Stichting Historisch Bouwhout Fryslân

De stichting houdt zich voornamelijk bezig met het bewaren van de stalencollectie voor de toekomst en het vergroten van die collectie door stalen van gesloopte panden en houtrestanten bij restauraties en dergelijke te verzamelen. De stichting zal daartoe aannemers, sloopbedrijven en overheden benaderen. De stichting doet in principe geen geldhandelingen.
Borghaerts Houtdatering is speciaal opgericht om gericht dendrochronologisch onderzoek te kunnen doen. De hoofddoelstelling van Borghaerts Houtdatering is het onderzoek naar houtconstructie’s in Friesland. Meer info: www.houtdatering.nl

Duurzaamheid

https://www.groenekerken.nl/

Klokkenstoelen en uurwerken

Stichting voor klokkenstoelen in Friesland http://www.hauboisbootsma.nl

Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk http://www.torenuurwerk.nl/

Beheer en Facilitair

Erfgoedstem / Monumenten https://www.monumenten.nl/

VBMK http://www.vbmk.nl

VKB http://www.kerkrentmeester.nl

Start typing and press Enter to search