Toezegging subsidie door het Rijk 2016

01 september 2016 – Toezegging van €1,5 miljoen van het rijk voor onderhoud aan 60 kerkelijke gebouwen en objecten in de drie Noordelijke provincies.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft namens minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 54,5 miljoen euro instandhoudingssubsidie toegekend aan eigenaren van rijksmonumenten. Alle aanvragen voor gebouwde, groene en archeologische monumenten die aan de criteria van de regeling voldeden, konden worden gehonoreerd. Alleen in de categorie groene monumenten kwamen meer aanvragen binnen dan er budget was. 24 aanvragen moest de Rijksdienst om die reden afwijzen.

Dit jaar zijn 1114 aanvragen ingediend waarvan er 900 zijn gehonoreerd. Ruim 200 aanvragen vielen buiten de reikwijdte van de regeling of waren onvoldoende onderbouwd.
Alle beschikkingen zijn verzonden voor de wettelijke beslisdatum van 1 september.

http://cultureelerfgoed.nl/nieuws/545-miljoen-euro-voor-instandhouding-rijksmonumenten

http://cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/downloads/nieuws/toekenningen_instandhoudingssubsidie_2016.pdf

Start typing and press Enter to search