SBKG Noord-Nederland bericht – Project Olle Kerk Hoogkerk – Houten Barak door militairen gedemonteerd – media 12-04-2021

 In Persbericht

Een bijzonder object vraagt om een bijzondere samenwerking en aanpak.

Het behoud van dit barak is het resultaat van een bijzondere samenwerking, waarbij alle betrokken partijen de bijzondere [historische]waarde van de barak herkennen, het barak willen bewaren en een goede herbestemming willen geven.

Eind 2018 is de Protestantse Gemeente Hoogkerk i.s.m. Kaader Kerkadvies en de SBKG Noord-Nederland een traject opgestart “Toekomst Kerkgebouwen”. Bij de planontwikkeling bleek de barak voor de protestantse gemeente niet langer functioneel meer. De barak is in redelijke staat en goed onderhouden en heeft jarenlang dienst gedaan als verenigingsgebouw voor destijds Hervormde Gemeente Hoogkerk maar ook voor het dorp Hoogkerk. Het verhaal gaat, volgens een ooggetuigenverslagje van de heer T. de Jong uit het archief van de Historische Vereniging Hoogkerk, dat in 1948 het Hervormd Verenigingsgebouw geplaatst is; een houten gebouw wat in de oorlog dienst heeft gedaan voor het Duitse leger als luchtmachtpost in Oterdum bij Delfzijl.  De barak en het verhaal erachter heeft een beladen karakter en is daarmee belangrijk om  te bewaren. De Protestantse Gemeente Hoogkerk en de adviseurs besluiten om lijnen uit te zetten en te kijken of er mogelijkheden zijn voor herbestemming van dit object met een bijzondere achtergrond.

De gemeente Groningen is vervolgens een onderzoek gestart naar de oorsprong en zeldzaamheidswaarde van de barak. Contacten met gemeente Delfzijl (nu Eemsdelta) waren reeds gelegd, omdat uit het ooggetuigenverslag was gebleken dat hij daar in oorlog had dienst gedaan voor de Wehrmacht.
De cirkel zou rond zijn wanneer de barak hier weer terug geplaatst kon worden. Er lopen gesprekken in deze met de gemeente Eemsdelta.

De demontage van de barak vraagt veel zorgvuldigheid en tijd is daardoor een erg kostbare aangelegenheid. Er is om assistentie gevraagd bij Defensie die in de week van 12-16 april de barak ontmanteld. De uitvoering wordt in goed overleg met de Hoogkerkse aannemer Eldering gedaan.

Voor meer details klik op onderstaande link.

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/807547/Houten-barak-in-Hoogkerk-door-militairen-afgebroken-update

onderstaande foto’s links en midden geven detail weer van ontdekte schildering, verschillende symbolen, aangetroffen op de de spanten

foto rechts; met een takel tilt defensie de dakplaten van het dak [demontage]

Recent Posts

Start typing and press Enter to search