SBKG-NN -> dankwoord oud directeur Jouke Jongsma en overhandiging gift aan Stichting Kinderwens

 In Nieuws en Actualiteiten

Beste mensen,

Op 1 juni jl. hebben velen van u mijn afscheidsreceptie bij SBKG Noord-Nederland bezocht. Wij, mijn gezin en ik,  hebben dat erg op prijs gesteld.
Het was goed u allen te spreken en dank voor de cadeaus in welke vorm dan ook.
Tevens dank aan allen die niet konden komen en op een andere manier aandacht aan mijn afscheid hebben besteed.
U kwam, op mijn vraag voor een gift voor het goede doel, niet met lege handen. Het heeft maar liefst €  1.570,00 opgebracht.
Dit bedrag heb ik vrijdag 13 juli jl. aan de heer V. Wiegers van de Stichting Kinderwens overhandigd bij de Laurenstsjerke te Donkerbroek.
Hiermee kan men één a twee wensen van terminaal zieke kinderen in vervulling laten gaan.
Heel hartelijk dank daarvoor, ook namens de Stichting Kinderwens te Hoogeveen.

Het ga u allen goed,

Jouke en Ina Jongsma

 

Recent Posts

Voer je zoekopdracht in