Ruim €1 miljoen subsidie voor 45 kerkelijke gebouwen in Drenthe, Friesland en Groningen

 In Nieuws en Actualiteiten

Op 31 maart 2017 heeft de Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland de  subsidieaanvragen ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort. De RCE heeft ruim € 1 miljoen subsidie toegezegd voor 45 kerkelijke gebouwen in Drenthe, Friesland en Groningen.

Het betreft subsidieaanvragen in de SIM regeling welke bedoeld zijn voor het in stand houden (onderhouden) van rijks monumentale kerken, kerktorens, klokkenstoelen, hekwerken en kerkhoven in de provincies Drenthe  (11 stuks), Groningen (14 stuks) en Friesland (19 stuks). De eigenaren dienen zelf ook een gelijk bedrag bijeen te brengen. Deze subsidie wordt verstrekt over een periode van zes jaar (2018-2023).

De subsidie is een welkome aanvulling op de onderhoudskosten voor de monumentale gebouwen. Zonder deze rijks subsidie zijn de meeste eigenaren niet meer in staat haar monumentale gebouwen te onderhouden. De subsidie is niet bedoeld voor restauratiewerkzaamheden. Voor restauratiewerkzaamheden kunnen, onder bepaalde voorwaarden, aanvragen bij de afzonderlijke provincies ingediend worden.

De SBKG Noord Nederland is door een fusie per 1 januari 2016 ontstaan uit de “Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Groningen Drenthe”  (SBKGD) en de “Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Friesland” (SBKGF). Beide stichtingen zijn vanaf 1982 al werkzaam voor kerkbesturen en eigenaren van kerkelijke monumenten.

De krachten zijn nu gebundeld om in een krimpende markt de eigenaren van kerkelijke monumenten  nog beter en breder van dienst te kunnen zijn. Om deze reden is de naam ook gewijzigd van “Behoud” naar “Beheer”.

In de bijlage vindt u een lijst met objecten waaraan subsidie toegezegd is.

bijlage-verleende-sim-subsidies-voor-de-periode-2018-2023

In het Friesch Dagblad verscheen op 31 augustus onderstaand artikel:

friesch-dagblad-31-08-2017-subsidie-voor-friese-kerken

Recent Posts

Start typing and press Enter to search