Ruim € 1,9 miljoen subsidie voor 55 kerkelijke gebouwen in Friesland, Groningen Drenthe en Noord-Holland

 In Nieuws en Actualiteiten

Op 31 maart 2019 van dit jaar heeft de Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland (SBKG Noord-Nederland) de subsidieaanvragen ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort. De RCE heeft ruim € 1,9 miljoen subsidie toegezegd voor in totaal 55 kerkelijke gebouwen in Friesland, Groningen, Drenthe en Noord-Holland. Alle kerkeigenaren worden hiervan afzonderlijk nog op de hoogte gesteld.

Het betreft subsidieaanvragen in de SIM regeling (2020-2025 ) welke bedoeld zijn voor het in stand houden (onderhouden) van rijksmonumentale kerken, kerktorens, klokkenstoelen, hekwerken en kerkhoven in de provincies Friesland  (48 stuks), Groningen (2 stuks), Drenthe (2 stuks) en Noord-Holland (3 stuks). Het subsidie percentage voor beschikkingen met een looptijd vanaf 2020 bedraagt 60% van de subsidiabele kosten.  De eigenaren dienen zelf de resterende 40% bijeen te brengen. Deze subsidie wordt verstrekt over een periode van zes jaar (2020-2025). Eerder was dit subsidiepercentage 50%; lopende subsidieaanvragen houden het percentage van 50%.

De subsidie is een welkome aanvulling op de onderhoudskosten voor de monumentale gebouwen. Zonder deze rijkssubsidie zijn de meeste eigenaren niet meer in staat haar monumentale gebouwen te onderhouden. De subsidie is niet bedoeld voor restauratiewerkzaamheden. Voor restauratiewerkzaamheden kunnen, onder bepaalde voorwaarden, aanvragen bij de afzonderlijke provincies ingediend worden. Ook zijn er mogelijkheden voor co-financiering of fondswervingstrajecten.

De SBKG Noord-Nederland is een service centrum voor alle kerkeigenaren – hiermee bedoelen we kerkelijke gemeente, [beheer] stichtingen en particuliere kerkeigenaren]- waar u met al uw vragen m.b.t. religieus erfgoed en behoud en beheer van uw kerkgebouw[en] en aanverwant terecht kunt. Het kantoor is gevestigd aan de Emmakade 59 te Leeuwarden. Meer informatie is te vinden op www.sbkg-noordnederland.nl of email met info@sbkg-noordnederland.nl

Verder linken naar:

 

 

Recent Posts

Start typing and press Enter to search