Projecten

Hieronder treft u een aantal projecten aan die een impressie geven van verschillende plannen van aanpak zowel voor [historische] interieurs als exterieurs. Dit kan gaan van klein herstel en onderhoud aan gebouwen tot het uitvoeren van grootscheepse restauraties waarvoor een integrale aanpak vereist is. SBKG Noord-Nederland is de geschikte samenwerkingspartner die de intermediaire functie en de algehele coördinatie vervult tussen alle betrokken partijen.

Start typing and press Enter to search