Positief nieuws: investering in cultuur en erfgoed!!!

 In Nieuws en Actualiteiten

Beste lezer,
Het regeerakkoord van het nieuwe kabinet vermeldt een investering van 325 miljoen euro in cultuur en erfgoed, waarmee onder andere de leegstand bij kerken moet worden teruggebracht. In het akkoord is extra geld vrijgemaakt voor de door de sector gesignaleerde knelpunten. Positief nieuws!

Het kabinet Rutte III trekt de komende jaren 325 miljoen euro extra uit voor erfgoed en monumenten in Nederland. Speciale aandacht is er voor monumentale kerken, ook als ze leeg komen te staan.
Daarnaast staat in het regeerakkoord dat particuliere monumentenbezitters financieel gesteund blijven worden. Heemschut is blij met deze zinsnede, alhoewel daarmee niet gezegd is dat de fiscale aftrek in stand blijft. In de meerjarenbegroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt al voorgesorteerd op een andere vorm van financiële ondersteuning.

 

Recent Posts

Start typing and press Enter to search