“de 70 jaar oude
leibedekking was
aan vervanging toe”

Menno Sikkink

Naam adviseur/projectbegeleider : Menno Sikkink

Groot onderhoud Stefanuskerk & toren te Beilen

Enige tijd geleden bleken de 16e-eeuwse kerk en de 15e-eeuwse toren van Beilen hard toe te zijn aan een forse onderhoudsbeurt.
De 70 jaar oude leibedekking van zowel kerk als toren was aan vervanging toe. Op tal van plaatsen waren lekkages ontslaan waardoor de onderliggende constructie door houtrot aangetast werd.
Ook bleek herstel van metsel en voegwerk noodzakelijk. Veel voegwerk zat los of ontbrak geheel, plaatselijk groeiden beginnende boompjes in het metselwerk van de toren.

In 2016 heeft SBKG-NN, in opdracht van de Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen, voor de Stefanuskerk & toren te Beilen een subsidieaanvraag bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) ingediend.

In augustus van datzelfde jaar is er door de RCE een subsidiebeschikking afgegeven voor de noodzakelijke werkzaamheden aan kerk en toren. Met deze subsidie kon de kerkelijke gemeente een Rijksbijdrage in de kosten van 50% van het totale onderhoudsbedrag tegemoetzien.

De andere helft van het onderhoudsbedrag moest nog op een andere wijze gefinancierd worden. Ook hier heeft onze stichting een rol mogen spelen. Met succes werden verschillende fondsen aangeschreven.

In de zomer van 2017 zijn de werkzaamheden gestart. Onze stichting is belast met de algehele leiding en coördinatie van het bouwproject.
Een bouwbedrijf heeft het herstel van de door houtrot aangetaste onderdelen ter hand genomen, een metsel- en voegbedrijf draagt zorg voor het herstel van het metsel- en voegwerk. En een leidekker is verantwoordelijk voor het vervangen van de oude leibedekking.

In de loop van januari 2018  is het werk opgeleverd en kunnen kerk & toren er weer jaren tegen aan.

Start typing and press Enter to search