“de wederopbouw van onze kerk
is een langdurig proces geweest en vereiste
een gecompliceerde integrale aanpak”
“SBKG-NN adviseert en begeleidt hierbij”

De restauratiecommissie

Adviseur – J. Jongsma
Projectbegeleider – P.Weijer

Herbouw RK SintClemenskerk te Nes (Ameland)

De Sint Clemenskerk in Nes op Ameland dateert van 1878 en is ontworpen door de beroemde architect Pierre Cuypers. In de vroege morgen van 5 februari 2013 brandt het middenschip van de kerk af en wordt de rest van de kerk zwaar beschadigd.

Voor de betrokken kerkelijke gemeenschap was dit een desastreuze gebeurtenis om haar kerk in een klap kwijt te moeten raken en de impact op het eiland was groot.
Vanaf de allereerste dag na de brand is de SBKG Noord-Nederland (toen nog SBKGF) samen met de verzekeraar betrokken geweest om de parochie te ondersteunen op de weg naar een nieuw onderkomen. Vanaf het begin stond al vast dat de kerk –indien mogelijk- met het gebruik van de nog stabiele restanten opnieuw opgebouwd zou moeten worden.

SBKG-NN-project-R-StClemenskerk_Nes-Am_2

De SBKG Noord-Nederland zorgde ervoor dat de restanten gestut, gestabiliseerd en nauwkeurig ingemeten en gedocumenteerd werden.

Tegelijkertijd werden de kosten van een eventuele herbouw dor de SBKG-NN in kaart gebracht.
Uiteindelijk kwam uit het onderzoek naar voren dat herbouw in combinatie met een opwaardering in comfort en functionele bruikbaarheid haalbaar was.

Daarnaast is er veel aandacht besteed aan de inrichting en inkleding van het interieur dat voortborduurt op traditie, maar tevens het elan van een nieuwe toekomst voor de parochie uitstraalt!

Gekwalificeerde partijen voor de nadere uitwerking werden door ons bijeengebracht en onder onze supervisie is in september 2015 een start gemaakt met de bouw. De SBKG-NN fungeert hierbij als directievoerder en toezichthouder.

In 2016 kan de parochie weer gebruik maken van haar geliefde kerk!

SBKG-NN-project-R-StClemenskerk_Nes-Am_4

Hiernaast treft u een slideshow aan van februari 2016 over hoe ver de werkzaamheden gevorderd zijn tot dan toe.

Bronvermelding: foto’s – P. Weijer SBKG-NN, onderzoek/metingen – Jukema bouwkunst en restauratie, plattegrond-SBKG-NN, illustratie kleurplan – Art Decor

Hiernaast treft u een slideshow aan van het eindresultaat interieur van de kerk.

Bronvermelding: foto’s – Art-Decor Randolph algera

Vernieuwde interieur Clemenskerk-Nes-Ameland

“Ik wilde weten wat er kwam kijken bij het verbouwen van onze kerk. Uiteindelijk heeft Anno ons begeleid van de plannen tot de realisatie.”

“Ik wilde weten wat er kwam kijken bij het verbouwen van onze kerk. Uiteindelijk heeft Anno ons begeleid van de plannen tot de realisatie.”

de opdrachtgever

“Het was tijd om onze energiecontracten te verlengen, maar eigenlijk wilden we overstappen naar een andere energieleverancier. SBKG heeft ons geholpen met de transitie.”

“Het was tijd om onze energiecontracten te verlengen, maar eigenlijk wilden we overstappen naar een andere energieleverancier. SBKG heeft ons geholpen met de transitie.”

De restauratiecommissie

" Wij begeleiden een project van A tot Z en dragen hiervoor de zorg en verantwoording"

Adviseur/Projectbegeleider

“Samen met SBKG-NN kijken naar de multifunctionaliteit van uw kerkgebouw betekent samen ook samen werken aan een toekomstvisie en plannen”

“Samen met SBKG-NN kijken naar de multifunctionaliteit van uw kerkgebouw betekent samen ook samen werken aan een toekomstvisie en plannen”

de opdrachtgever


Adviseur/Begeleider

“Samen met onze leden wilde ik een evenement organiseren om geld op te halen voor een nieuw  orgel. Maar hoe pak je zoiets aan? SBKG heeft ons hiermee uitstekend geholpen.”

“Samen met onze leden wilde ik een evenement organiseren om geld op te halen voor een nieuw orgel. Maar hoe pak je zoiets aan? SBKG heeft ons hiermee uitstekend geholpen.”

Agnes Dijkstra

Start typing and press Enter to search