“SBKG-NN stelt voor ons een totaalbegroting op; een goed inzicht in de totale onderhoudskosten voor de komende 10 jaren. Je weet wat je kunt verwachten ” – het stichtingsbestuur

College van Kerkrentmeesters

Naam adviseur: Anno Vellinga

Ruïnekerk Bergen – gemeente Bergen – Noord Holland

opstellen instandhoudingsplan voor de subsidiabele kosten [SIM aanvraag -rijkssubsidieregeling]

opstellen 10-jarenbegroting m.b.t. de niet subsidiabele kosten

SBKG-NN heeft namens de Stichting Ruïnekerk Bergen een instandhoudingsplan opgesteld in het kader van de SIM, rijkssubsidieregeling instandhouding rijksmonumenten. Dit betreffen de subsidiabele kosten. De raming is gebaseerd op de bevindingen van de monumentenwacht Noord-Holland zoals opgetekend in het inspectierapport.
(zie ook fotobijlage voor details en overzicht foto’s kerk).

(Nb voorwaarden en uitgebreide informatie over de subsidieregeling en de financiële eindverantwoording vindt u op deze site onder de financiering of check project Marken voor procesgang subsidieregeling.)

Daarnaast heeft SBKG-NN een 10-jarenbegroting opgesteld als onderdeel van het periodiek instandhoudingsplan. Het betreft hier inzicht verschaffen in de niet subsidiabele onderhoudskosten m.b.t. beheer en onderhoud van het gebouw, in en rondom de kerk.

Te denken valt o.a. aan :
-periodiek onderhoud verwarmingsinstallatis,  CV ketels, radiatoren vloerverwarming e.d.
-periodiek onderhoud noodverlichting, vluchtweg aanduiding, buitenverlichting e.d.
-onderhoud waterinstallaties, binnenriolering
-onderhoud binneninterieur/inrichting, vloerafwerkingen, hang en sluitwerk e.d
-buitencamera en audio- video installaties

Het stichtingsbestuur weet wat ze in grote lijnen kunnen verwachten en kan de ontwikkeling van hun beleid coherenter en voorspelbaarder maken zodat zij hierop kan anticiperen en zich beter kan voorbereiden.

" Wij begeleiden een project van A tot Z en dragen hiervoor de zorg en verantwoording"

Adviseur/Projectbegeleider

Start typing and press Enter to search