“voor het funderingsherstel
was een nader
technisch onderzoek
noodzakelijk”

Anno Vellinga

Naam adviseur/projectbegeleider : Anno Vellinga

Funderingsherstel Kerk Terkaple

Ten gevolge van waarschijnlijk het verlagen van het polderpeil zijn de draagmuren en de vloer in de kerkzaal van het in 1854 gebouwde kerkje te Terkaple zodanig verzakt dat de ontstane situatie hinderlijk wordt voor het gebruik van het gebouw. Tevens bestond er de vrees dat de toestand in de toekomst verder zou verergeren.

Het kerkbestuur heeft de SBKG benaderd om haar te ondersteunen bij nader technisch  onderzoek, het vergaren van voldoende financiële middelen in de vorm van subsidies en giften en het verder voorbereiden en uitvoeren van het noodzakelijke funderingsherstel.

Eind 2015 kwam uiteindelijk de langverwachte provinciale bijdrage beschikbaar en kan het project in 2016 worden uitgevoerd.

Een sonderingsdiagram en een grondboring  waaruit respectievelijk de draagkracht van de bodem en de bodemopbouw kan worden afgelezen.

Constructie technische uitwerking van de ondersteuning van de draagmuren

Uitvoering van werkzaamheden.
Exterieur: metsel – en voegwerkzaamheden / herstel houtwerk aan toren

Interieur restauratie met o.a. funderingsherstel en vloer

Laat je inspireren

Start typing and press Enter to search