Over ons

De SBKG Noord-Nederland (de afkorting SBKG staat voor Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen) is op 1 januari 2016 opgericht uit de fusie van twee provinciaal opererende zusterstichtingen welke elk al meer dan drie decennia op het gebied van onderhoud en restauratie van kerken en aanverwante gebouwen actief zijn geweest. In de nieuwe setting richt de organisatie zich op onderhoud, restauratie en beheer van kerken en zal daarmee haar dienstenpakket verder ontwikkelen en uitbreiden om u nog beter van dienst te kunnen zijn.

banner-sbkgnn

Historie stichtingen

Aan het begin van de zeventiger jaren van de vorige eeuw groeide vanuit de Nederlands Hervormde kerkbesturen het besef en de behoefte om op regionaal niveau ondersteuning te krijgen op het gebied van instandhouding van kerkgebouwen.

Zo werd de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Friesland in 1982 door de afdeling Friesland van de Vereniging van Kerkvoogdijen in de Nederlandse Hervormde Kerk opgericht. Twee jaar later werd door de Groningse afdeling de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Groningen in het leven geroepen. In 1990 wordt de provincie Drenthe bij het werkgebied van de Groninger stichting gevoegd en sindsdien heeft zij de naam SBKGD gedragen. Het doel van de stichtingen is om al haar leden en andere eigenaren te helpen bij de instandhouding van alle kerkelijke gebouwen, orgels, meubilair e.d.

Doelstelling SBKG Noord-Nederland

De SBKG Noord-Nederland stelt zich primair ten doel alle kerkgemeenschappen en overige kerkeigenaren in de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe en Noord-Holland [het gebied boven het Noordzeekanaal] te ontzorgen en te ondersteunen bij alle vraagstukken waar zij in de praktijk mee te maken hebben op het gebied van gebouwen, mensen, financiën en organisatie.

De SBKG Noord-Nederland is een Erkend Monumenten Adviesbureau en draagt het ERM restauratie – kwaliteit – monumenten keurmerk.

Certificering

erm_kwaliteitslogo

We werken continue aan ons kwaliteitsbeleid en streven er naar om onze werkprocessen telkens verder te optimaliseren. Sinds 3 november 2016 zijn we als stichting [organisatie]gecertificeerd voor de BRL EMA (Erkend Monumenten Adviesbureau) en de bijbehorende Module Bouwtechnisch Advies Monumenten.
SBKG Noord-Nederland heeft de toets met glans doorstaan op de Modules Bouwtechnisch Monumenten Advies deel A Planvorming en deel B Directievoering en is zodanig erkend als Monumenten Advies Bureau.

Onze experts/adviseurs

Onze experts zijn [technische] adviseurs/projectleiders veelal i.c.m. met een bouwkundige achtergrond. Zij adviseren en ondersteunen u in de breedste zin van het woord t.a.v. de bouwkundige, beheersmatige [facilitaire] en financiële aspecten in en rondom uw kerkgebouw en aanverwante gebouwen. Zij initiëren projecten, coördineren en begeleiden de projecten van A tot Z, van bijvoorbeeld de aanvraag van subsidies t/m nazorg en dragen zorg voor de voortgang en bewaking hiervan. Zij vormen de bindende schakel tussen u als eigenaar en derden. Bij de totstandkoming van een samenwerking kunt u altijd terugvallen op uw eigen vertrouwde contactpersoon die voor u de zaken regelt en uw belangen behartigt.

Onze medewerkers

Team SBKG-NN

Voor meer informatie kunt u terecht bij een van onze adviseurs:

Technisch projectleider / bureau manager
De heer Anno Vellinga – a.vellinga@sbkg-noordnederland.nl
bereikbaar ma-di-wo-do-vrijdagochtend

Technisch projectleider / Contactpersoon voor landelijke en regionale bijeenkomsten
De heer Menno Sikkink – m.sikkink@sbkg-noordnederland.nl 
bereikbaar ma-di-wo-donderdag

Administratief ondersteunend/ 1e aanspreekpunt relaties
Mevrouw Ineke Kleefstra – I. kleefstra@sbkg-noordnederland.nl
bereikbaar ma-di-vrijdag

Pr&Comm / advies en begeleiding projecten en fondswervingstrajecten
Contactpersoon Beheer zaken
Mevrouw Mieke Nijland – m.nijland@sbkg-noordnederland.nl
bereikbaar ma-di-do-vrijdag

Voor alle financieel administratieve zaken kunt u terecht bij:
Mevrouw Hennie Weijer-v.d. Berg – administratie@sbkg-noordnederland.nl
bereikbaar ma-wo-donderdag

Bestuur

Bestuur SBKGNN

De heer Wil v.d. Berg [Ferwert] – voorzitter
De heer Egbert Koops [Beilen] – vice-voorzitter / bouwkundige
De heer Jan Doevendans [Franeker] – secretaris / bouwkundige
De heer Jan Reinders [Hoogeveen] – penningmeester
De heer Roel Hessels [Hoogeveen] – algemeen bestuurslid / bouwkundige

Voor contact en informatie kunt u mailen naar secretaris@sbkg-noordnederland.nl

Even voorstellen

anno blauw
Anno Vellinga heeft na een poos werkzaam te zijn geweest bij een architectenbureau zijn passie voor monumentale gebouwen kunnen verenigen met het advieswerk voor de eigenaren ervan. Hij is naast projectmedewerker degene die de interne organisatie onder zijn hoede heeft
menno rood
Menno Sikkink is vanuit zijn verleden bij de Oude Groninger Kerken als geen ander op de hoogte wat er komt kijken bij alle bouwtechnische aspecten van uw kerkelijke gebouwen. Menno is onze man die vanaf de steiger een project van het begin tot het einde tot een succes maakt.
Mieke Nijland
Mieke Nijland vormt een bindende schakel en is een inspirator; adviseert en begeleidt u op het gebied van fondswervingstrajecten, financiële eindverantwoordingen. Verder verzorgt zij de PR & Communicatie binnen onze organisatie.
hennie blauw
Hennie Weijer-van den Berg is onze rots in de branding als het om de administratie gaat.

Start typing and press Enter to search