Actieplan voor kerkelijke archieven in Fryslân

 In Nieuws en Actualiteiten

De situatie van de kerkelijke archieven in Fryslân is zorgelijk. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport Tink om’e Tsjerklike argiven. De provincie wil daarom met de betrokkenen in gesprek om tot een actieplan te komen. Dit doet de provincie samen met de kerken, Friese gemeenten en de archiefinstellingen.

Het religieuze landschap verandert in Fryslân snel, net zoals elders in Nederland. Kerkgebouwen verliezen hun functie en kerkgemeenten fuseren. Gedeputeerde Sietske Poepjes vindt het van belang dat de archieven van de kerken bewaard worden om aan de volgende generaties door te geven.

Collectief geheugen

“De argiven fan de tsjerken yn Fryslân fertelle in ferhaal troch de iuwen hinne. Tsjerken brochten op tal fan plakken struktuer yn de maatskippij oan. Se foarmje in wichtich part fan it kollektive ûnthâld fan ús provinsje. Dêrom moatte wy tsjerklike argiven goed bewarje en tagonklik meitsje”, aldus Poepjes.

Tink om’e Tsjerklike argiven

Archiefbureau Ruerd de Vries deed van 2013 tot 2015 onderzoek naar de situatie van de kerkelijke archieven in Fryslân. Uit het onderzoek blijkt dat bij veel kerkelijke gemeenten het archiefbeheer niet goed is geregeld. De noodzaak van het goed toegankelijk maken en veiligstellen van de archieven wordt steeds groter. Tresoar en de meeste Friese gemeenten geven hier onvoldoende prioriteit aan. Het onderzoek richt zich niet alleen op de christelijke kerken. Ook andere religieuze instellingen zoals joodse, islamitische en boeddhistische instellingen werden onderzocht.

Het rapport Tink om ‘e Tjerklike argiven is een oproep aan alle betrokken partijen om in actie te komen. Het bevat aanbevelingen voor zowel kerken als archiefinstellingen om de situatie van de kerkelijke archieven te verbeteren.

 

Recent Posts

Start typing and press Enter to search