€ 1,5 miljoen voor onderhoud kerkelijke gebouwen en objecten in de drie Noordelijke provincies

 In Nieuws en Actualiteiten

Beste Lezer,

Bijgaand nieuwsbericht aangaande de toezegging van €1,5 miljoen van het rijk voor onderhoud aan 60 kerkelijke gebouwen en objecten in de drie Noordelijke provincies. RTV Noord en Omroep Friesland maakten dit ook bekend via de teletekstpagina van donderdag 1 september jl. Onze directeur Jouke Jongsma heeft nog een toelichting gegeven tijdens een live radio interview voor Omroep Friesland

http://www.omropfryslan.nl/utstjoering/weistra-op-wei-fan-1-septimber-2016-1600. [luister vanaf 10.45 min. ]

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft namens minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 54,5 miljoen euro instandhoudingssubsidie toegekend aan eigenaren van rijksmonumenten. Alle aanvragen voor gebouwde, groene en archeologische monumenten die aan de criteria van de regeling voldeden, konden worden gehonoreerd. Alleen in de categorie groene monumenten kwamen meer aanvragen binnen dan er budget was. 24 aanvragen moest de Rijksdienst om die reden afwijzen.

Dit jaar zijn 1114 aanvragen ingediend waarvan er 900 zijn gehonoreerd. Ruim 200 aanvragen vielen buiten de reikwijdte van de regeling of waren onvoldoende onderbouwd.
Alle beschikkingen zijn verzonden voor de wettelijke beslisdatum van 1 september.

Voor meer info klik op onderstaande linken

Persbericht toegezegde BRIM subsidie 2016

BRIM 2016 Overzicht gehonoreerde aanvragen t.b.v. persbericht.

http://cultureelerfgoed.nl/nieuws/545-miljoen-euro-voor-instandhouding-rijksmonumenten

http://cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/downloads/nieuws/toekenningen_instandhoudingssubsidie_2016.pdf

 

Recent Posts

Start typing and press Enter to search