Kwaliteit en Techniek- Gesimuleerde oud-Duitse Rijndekking

 In Persbericht

Dakenraad, april 2018

De helft van het dak van de Meinardskerk te Minnertsga is vernieuwd. Het gaat om de zuidzijde, waar de winddruk het hoogst is. Beheerder SBKG Noord-Nederland gaf opdracht voor restauratie van leien, daklood, gootstroken en bliksemafleiding. Het project had een internationaal karakter: Duitse en Luxemburgse leidekkers verwerkten Spaanse leistenen in gesimuleerde oud-Duitse Rijndekking.

Lees hier verder.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search