Groot onderhoud aan de kerk van Noordwolde

 In Persbericht
Stellingwerf.nl, 21 augustus 2020

Noordwolde – De Nederlands Hervormde kerk in Noordwolde wordt momenteel opgeknapt. Aannemersbedrijf Houwer-Jansen uit Oldeberkoop voert de komende weken een lijst van werkzaamheden uit.

Aan de hand van een tweejaarlijkse inspectie door de Monumentenwacht was door de Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland een lijst opgesteld van noodzakelijke werkzaamheden voor de komende zes jaren. Maar omdat voor veel van die werkzaamheden een steiger nodig is, is besloten op al het werk gelijktijdig uit te laten voeren.

Lees hier verder.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search