Restauratie – Onderhoud – Verbouw – Nieuwbouw

Het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden van kerken en aanverwante gebouwen is werk voor specialisten. De SBKG Noord-Nederland is de uitgelezen partij om u hierbij geheel te ontzorgen.

p1160231

Restauratie

Bij het restaureren van monumentale gebouwen komt, naast ontzettend veel voorbereiding, een grote mate van deskundigheid bij de uitvoering kijken. De SBKG Noord-Nederland heeft korte lijnen met vergunning- en subsidieverlenende instanties, is bekend met de specialismen en kwaliteiten van uitvoerende partijen op de restauratiemarkt en kan veel voor u betekenen bij het realiseren van uw projecten

SBKG-project-intro-Sebaldeburen

Regulier onderhoud

Om de onderhoudstoestand van uw kerk na een restauratie op peil te houden is het nodig om op gezette tijden werkzaamheden uit te voeren. Het uitvoeren van bijvoorbeeld schilderwerk, het schoonmaken van de goten en andere kleine herstelwerkzaamheden zullen voortdurend aan de orde blijven. De SBKG Noord-Nederland ondersteunt u bij het voorbereiden en het laten uitvoeren van planmatig onderhoud.

DSC_3336

Verbouw

Het wijzigen van het gebruik van kerkgebouwen voor de eredienst of voor nevengebruik heeft tot gevolg dat er de nodige aanpassingen aan het gebouw plaats moeten vinden. De SBKG Noord-Nederland is een bouwkundig adviesbureau met een expertise van ruim 30 jaar. Zij kan u ontzorgen tijdens het hele proces vanaf het eerste ontwerp en de vergunningsaanvraag tot het vermarkten van het project en het toezien op de uitvoering van de werkzaamheden.

P1130045

Nieuwbouw

Mochten uw bestaande gebouwen niet toereikend zijn voor het uitoefenen van uw activiteiten dan is wellicht uitbreiding of volledige nieuwbouw aan de orde.

Team SBKGNN

Onze experts

Onderhoud van kerken en aanverwante gebouwen is specialistenwerk. Onze experts hebben samen meer dan 100 jaar werkervaring in de bouw- en restauratiewereld. Wat voor u een vraag is, is voor ons een weet. De experts van de SBKG Noord-Nederland opereren als onafhankelijk adviseurs en staan u met raad en daad bij. Mogen wij u onze specialisten op het gebied van onderhoudszaken voorstellen:

SBKG-project-intro-renovatieplan

Projecten

Hieronder treft u een aantal projecten aan die u een impressie geven van verschillende restauraties en aanpakken zowel voor [historische] interieurs als exterieurs. Dit kan gaan van klein herstel en onderhoud aan gebouwen tot het uitvoeren van grootscheepse restauraties waarvoor een integrale aanpak vereist is. SBKG Noord-Nederland is de samenwerkingspartner die de belangrijke intermediaire functie vervult tussen alle betrokken partijen.

Start typing and press Enter to search