Drie 18de-eeuwse rouwborden pronken weer in de kerk in Gytsjerk

 In Persbericht
Omrop Fryslân, 10 februari 2019
Een kolonel uit het leger van de prins van Oranje, een advocaat van het Hof van Friesland en een voormalig burgemeester van Leeuwarden. Van deze drie hoogwaardigheidsbekleders hangen rouwborden in de Martinuskerk in Gytsjerk. Ze pronken daar sinds kort weer, want ze zijn gerestaureerd.

Lees en luister hier verder.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search