Hoe beheer ik mijn kerk?

De werkzaamheden van SBKG Noord-Nederland [Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen] richten zich niet alleen op restauratie en onderhoud van de kerkgebouwen en aanverwante gebouwen maar gaat verder. Een belangrijk aspect voor u als eigenaar is het streven naar een toekomstbestendig kerkgebouw dat zo efficiënt mogelijk beheerd kan worden. SBKG Noord-Nederland biedt u de service d.m.v. een centraal informatiepunt waar u met al uw vragen t.a.v. gebouwenbeheer terecht kunt op het gebied van o.a.:

 • Opstellen van integrale meerjarenonderhoudsplannen -inventariseren en inzicht bieden in de totale onderhoudskosten over bijvoorbeeld 10 jaren.
 • Duurzaamheid –  besparen op elektriciteitsverbruik en gasverbruik, isolatiemogelijkheden [water]leidingen e.d.; zie ook: www.restauratiefonds.nl/energiescan-monumenten
 • Preventieve conservering van uw kerkinterieur en historisch waardevolle inventaris, interieur inspecties
 • Criminaliteitspreventie en brandveiligheid / veiligheid risicocheck
 • Beheer & onderhoud van begraafplaatsen, buitenplaatsen
 • Verbouw en nieuwbouw activiteiten
 • Afstoten en herbestemming van kerkelijke gebouwen
 • Uitbreiden van het gebruik van het kerkgebouw met ook niet kerkelijk gerelateerde activiteiten
 • Inventarisatie en waardering van kerkelijk kunstbezit en religieuze voorwerpen – i.s.m. MCC [Museum Catharijne Convent]
 • Dienstverlening bij Inspecties –  Inspecties exterieur/interieur,  kerkgebouwen, maar ook inspectietoepassingen m.b.v. drones [inmeten, volumeberekeningen, opnames – omzetting in 2d en 3d-model]
 • Dienstverlening bij taxaties – taxaties bij herbouwwaarde, verkoopwaarde

Wat betekent dit voor het behoud en beheer van het gebouw?

We vangen signalen op uit ons werkveld en inventariseren alle wensen en behoeften en passen onze dienstverlening daar op aan om u zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen en te ontzorgen.

In de afgelopen tien jaar heeft in of bij zeker 430 kerken en kloosters een kleine tot zeer grote brand gewoed. Bij 38 kerken en kloosters ging het om een zeer verwoestende brand. De poster ‘Brandveiligheid in kerken’ helpt kerkbesturen, vrijwilligers en andere betrokkenen in vijf stappen brandbewust te worden.

Start typing and press Enter to search