0

Boek van pastoor Henk Nota – H. Clemenskerk te Nes op Ameland

Het boek beschrijft de parochie- en bouwgeschiedenis en beschrijving van kerk en interieur. Het is nu verkrijgbaar in de boekhandel of te bestellen via info@archiefrkfriesland.nl lees hier meer: [...]

0

SBKG-NN -> dankwoord oud directeur Jouke Jongsma en overhandiging gift aan Stichting Kinderwens

Beste mensen, Op 1 juni jl. hebben velen van u mijn afscheidsreceptie bij SBKG Noord-Nederland bezocht. Wij, mijn gezin en ik,  hebben dat erg op prijs gesteld. Het was goed u allen te spreken en [...]

0

AFSCHEID VAN JOUKE JONGSMA BIJ SBKG NOORD-NEDERLAND -1 juni 2018

Afgelopen vrijdag 1 juni jl. heeft Jouke Jongsma afscheid genomen als directeur van onze Stichting SBKG Noord-Nederland. Er was een afscheidsreceptie georganiseerd in ” ’t Witte [...]

0

Privacyverklaring

0

Nieuw leien dak – Grote Kerk Hattem – documentaire TV Hattem

Op de grote kerk in Hattem komt een nieuw leien dak. Wij hadden een gesprek met Kerkrentmeester Hans Veltkamp  en leidekker Wim Scholten over hoe dit in zijn werk gaat,  over  de financiering van [...]

0

LET OP: Gaat niet door! – 17 mei 2018 Regiobijeenkomst VBMK Friesland – thema Toerisme

Tijdens deze regiobijeenkomst krijgt u meer inzicht in de mogelijkheden, de plaats en de toekomst van het kerkgebouw in het licht van toeristische ontwikkelingen, met name in Friesland. Zoals [...]

0

Cultuur – De sfeer van het oude behouden -Artikel April 2018 Friesland Post

Restauratie van oude rouwborden in de Pauluskerk te Aldtsjerk [Oudkerk] Fr. Een artikel over de gehele procesgang, denk en werkwijze,  subsidietrajecten, fondswerving en begeleiding en [...]

0

Kwaliteit en Techniek- Gesimuleerde oud-Duitse Rijndekking – artikel April 2018 Dakenraad

De helft van het dak van de Meinardskerk is vernieuwcl. Het gaat om dc zuidzijde, waar de winddruk het hoogst is. Beheerder SBIKG Noord- Nederland gaf opdracht voor restauratie van leien, [...]

0

Het Noorden laat veel subsidie voor Rijksmonumenten liggen – 06-02-2018 Dagblad van het Noorden

Er is veel subsidie beschikbaar voor de restauratie van rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. In het Noorden wordt er van het Restauratiefonds amper gebruik gemaakt. Dat zegt Harrie Kers, [...]

0

Kerkenbeurs Noord – 23 en 24 maart 2018 Drachten-veel belangstelling!

Onze Stichting [SBKG-NN] neemt als exposant deel aan de facilitaire vakbeurs voor kerken op 23 en 24 maart in het Fries Congrescentrum te Drachten. U bent van Harte Welkom! Al onze relaties [...]