AFSCHEID VAN JOUKE JONGSMA BIJ SBKG NOORD-NEDERLAND -1 juni 2018

 In Nieuws en Actualiteiten

Afgelopen vrijdag 1 juni jl. heeft Jouke Jongsma afscheid genomen als directeur van onze Stichting SBKG Noord-Nederland.
Er was een afscheidsreceptie georganiseerd in ” ’t Witte Huis” te Donkerbroek waar zo’n 160 genodigden uit het werkveld en de erfgoed sector bij aanwezig waren. Jouke is 22 mei jl. geïnstalleerd als wethouder van, wat hij noemt, mooiste gemeente van Friesland, de gemeente Ooststellingwerf.

Namens Jouke en bestuur en team van SBKG-NN willen wij een ieder bedanken die, in welke vorm ook, heeft bijgedragen aan deze geslaagde gebeurtenis.
Jouke wil u allen hartelijk danken voor uw gift aan de Stichting Kinderwens te Hoogeveen. U wordt op de hoogte gehouden van de opbrengst en uitreiking van het bedrag aan de Stichting Kinderwens. Binnenkort meer hierover.

Recent Posts

Voer je zoekopdracht in