0

SBKG-NN -> dankwoord oud directeur Jouke Jongsma en overhandiging gift aan Stichting Kinderwens

Beste mensen, Op 1 juni jl. hebben velen van u mijn afscheidsreceptie bij SBKG Noord-Nederland bezocht. Wij, mijn gezin en ik,  hebben dat erg op prijs gesteld. Het was goed u allen te spreken en [...]