0

Subsidieregeling herbestemming en sloop Fryslân 2018 – 23 januari 2018

Subsidieregeling van 23 januari 2018, nr. 01482814, betreffende de subsidiëring van projecten op het gebied van herbestemming en sloop in Fryslân. lees hier [...]

St. Clemenskerk Ameland in uitzending Roderick zoekt licht – dinsdag 23 januari 2018

Documentaire Herbouw St.Clemenskerk Ameland /betreft: kleurrijke ontwerp interieur – tv Programma: Roderick zoekt licht. Dinsdag 23 januari 2018 -KRO 16.20uur [...]

0

Onzekerheid voor de monumentale kerken-Friesch Dagblad

Het is steeds moeilijker om de vele kerken, vaak rijksmonumenten, te onderhouden. Kerkgemeenschappen worden kleiner en vergrijzen. Overheden moeten bijspringen, willen we dit erfgoed bewaren! [...]

Structureel meer geld nodig voor kerken-Friesch Dagblad

o Pleidooi voor hogere en meer structurele bijdragen voor behoud Rijksmonumenten lees verder: art_structureel-meer-geld-nodig-voor-kerken

FIM Erfgoed in transitie

Inleiding De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) wil als vertegenwoordiger van de erfgoedsector met dit visiedocument allereerst de hand in eigen boezem steken. Doen we het goed? Niet [...]

Weinig geld en vergrijzing: kerken in Noord-Nederland dreigen ruïnes te worden-Dagblad van het Noorden

De kerk van Leegkerk stamt uit de eerste helft van de 13e eeuw. In 2013 heeft het gebouw een nieuwe bestemming gekregen. Directeur Jouke Jongsma van Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord [...]