'wanneer de eigen middelen van een kerkelijke gemeente niet toereikend zijn, is het zoeken naar nieuwe financiële wegen en creativiteit van belang. SBKG-NN denkt mee, stimuleert en zet aan tot beweging' Mieke Nijland - adviseur/begeleider/inspirator
"Dankzij de volledige begeleiding, de specifieke kennis en een zeer succesvolle fondswervingscampagne heeft de SBKG Noord-Nederland een onmisbare bijdrage geleverd aan het welslagen van ons project. SBKG-NN - een betrouwbare partner in fondsenwerving en restauratiebegeleiding" - Dhr. L.B. Smit - Secretaris SBKEO Oostwold [Oldambt Gr]
Sterk in Kerken! 'door onze specialistische kennis en ervaring vormt het SBKG-NN team een vraagbaak, de centrale plek waar alle kerkeigenaren zich tot kunnen wenden om raad of de oplossing van [moeilijke] vragen'- technisch projectleider Anno Vellinga
"Een kerkbestuur wisselt voortdurend van samenstelling; de SBKG Noord-Nederland blijft de rode draad bij het beheer & behoud van uw kerkgebouw [en]" Menno Sikkink - Adviseur/Projectleider

Hoe kunnen wij u helpen?

1

Hoe onderhoud, restaureer of verbouw ik mijn kerk?

Het plannen, voorbereiden en uitvoeren van onderhouds- of restauratiewerk maar ook van verbouw of nieuwbouw van kerken is bij uitstek werk voor specialisten. De SBKG Noord-Nederland is de uitgelezen partij om u vanaf uw eerste ideeën tot en met de oplevering en nazorg  geheel te ontzorgen.

2

De SBKG Noord-Nederland beschikt over veel specialistische kennis op het gebied van gebouwbeheer in de ruimste zin van het woord. Indien aanvullende expertise aan de orde is, kan zij putten uit een scala aan externe adviseurs uit vele disciplines.

3

Het bijeenbrengen van de benodigde financiële middelen veroorzaakt voor kerkeigenaren vaak de nodige hoofdbrekens. De SBKG Noord-Nederland is continue op de hoogte van actuele subsidieregelingen en aanverwante wet- en regelgeving, maar ook ondersteunt zij u bij het doen van aanvragen bij fondsen en liefdadigheidsinstellingen.

Start typing and press Enter to search