'wanneer de eigen middelen van een kerkelijke gemeente niet toereikend zijn, is het zoeken naar nieuwe financiële wegen en creativiteit van belang. SBKG-NN denkt mee, stimuleert en zet aan tot beweging' Mieke Nijland - adviseur/begeleider/inspirator
Herbouw Sint Clemenskerk te Nes op Ameland
Sterk in kerken
'Een kerkbestuur wisselt voortdurend van samenstelling; de SBKG Noord-Nederland blijft de rode draad bij het beheer & behoud van uw kerkgebouw[en]' Menno Sikkink - Adviseur/Projectleider

Nieuwsberichten

Hoe kunnen wij u helpen?

1

Hoe onderhoud, restaureer of verbouw ik mijn kerk?

Het plannen, voorbereiden en uitvoeren van onderhouds- of restauratiewerk maar ook van verbouw of nieuwbouw van kerken is bij uitstek werk voor specialisten. De SBKG Noord-Nederland is de uitgelezen partij om u vanaf uw eerste ideeën tot en met de oplevering en nazorg  geheel te ontzorgen.

2

De SBKG Noord-Nederland beschikt over veel specialistische kennis op het gebied van gebouwbeheer in de ruimste zin van het woord. Indien aanvullende expertise aan de orde is, kan zij putten uit een scala aan externe adviseurs uit vele disciplines.

3

Het bijeenbrengen van de benodigde financiële middelen veroorzaakt voor kerkeigenaren vaak de nodige hoofdbrekens. De SBKG Noord-Nederland is continue op de hoogte van actuele subsidieregelingen en aanverwante wet- en regelgeving, maar ook ondersteunt zij u bij het doen van aanvragen bij fondsen en liefdadigheidsinstellingen.

Laat je inspireren

Voer je zoekopdracht in