Erfgoed nieuws en actualiteiten

Overheid sites

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed https://cultureelerfgoed.nl/

Monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/

Verantwoorden instandhoudingssubsidies https://www.monumenten.nl/monument-financieren/instandhoudingssubsidie/stap-7-verantwoorden-subsidie

Restauratiefonds https://www.restauratiefonds.nl/monumenteigenaren/financieren/subsidies/brim-account

Duurzaamheid

https://www.groenekerken.nl/

Klokkenstoelen en uurwerken

Stichting voor klokkenstoelen in Friesland http://www.hauboisbootsma.nl

Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk http://www.torenuurwerk.nl/

Beheer en Facilitair

Erfgoedstem / Monumenten https://www.monumenten.nl/

VBMK http://www.vbmk.nl

VKB http://www.kerkrentmeester.nl

 

 

 

Voer je zoekopdracht in