Projecten

Hieronder treft u een aantal projecten aan die u een impressie geven van verschillende restauraties en aanpakken zowel voor [historische] interieurs als exterieurs. Dit kan gaan van klein herstel en onderhoud aan gebouwen tot het uitvoeren van grootscheepse restauraties waarvoor een integrale aanpak vereist is. SBKG Noord-Nederland is de samenwerkingspartner die de belangrijke intermediaire functie vervult tussen alle betrokken partijen.

Voer je zoekopdracht in