Over ons

De SBKG Noord-Nederland (de afkorting SBKG staat voor Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen) is op 1 januari 2016 opgericht uit de fusie van twee provinciaal opererende zusterstichtingen welke elk al meer dan drie decennia op het gebied van onderhoud en restauratie van kerken en aanverwante gebouwen actief zijn geweest. In de nieuwe setting richt de organisatie zich op onderhoud, restauratie en beheer van kerken en zal daarmee haar dienstenpakket verder ontwikkelen en uitbreiden om u nog beter van dienst te kunnen zijn.

Historie stichtingen

Aan het begin van de zeventiger jaren van de vorige eeuw groeide vanuit de Nederlands Hervormde kerkbesturen het besef en de behoefte om op regionaal niveau ondersteuning te krijgen op het gebied van instandhouding van kerkgebouwen.

Zo werd de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Friesland in 1982 door de afdeling Friesland van de Vereniging van Kerkvoogdijen in de Nederlandse Hervormde Kerk opgericht. Twee jaar later werd door de Groningse afdeling de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Groningen in het leven geroepen. In 1990 wordt de provincie Drenthe bij het werkgebied van de Groninger stichting gevoegd en sindsdien heeft zij de naam SBKGD gedragen. Het doel van de stichtingen is om al haar leden en andere eigenaren te helpen bij de instandhouding van alle kerkelijke gebouwen, orgels, meubilair e.d.

Doelstelling

SBKG Noord-Nederland

De SBKG Noord-Nederland stelt zich primair ten doel alle kerkgemeenschappen en overige kerkeigenaren in de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe en Noord-Holland [het gebied boven het Noordzeekanaal] te ontzorgen en te ondersteunen bij alle vraagstukken waar zij in de praktijk mee te maken hebben op het gebied van gebouwen, mensen, financiën en organisatie.

De SBKG Noord-Nederland is een Erkend Monumenten Adviesbureau en draagt het ERM restauratie – kwaliteit – monumenten keurmerk.

Onze experts/adviseurs

Onze experts zijn [technische] adviseurs/projectleiders veelal i.c.m. met een bouwkundige achtergrond. Zij adviseren en ondersteunen u in de breedste zin van het woord t.a.v. de bouwkundige, beheersmatige [facilitaire] en financiële aspecten in en rondom uw kerkgebouw en aanverwante gebouwen. Zij initiëren projecten, coördineren en begeleiden de projecten van A tot Z, van bijvoorbeeld de aanvraag van subsidies t/m nazorg en dragen zorg voor de voortgang en bewaking hiervan. Zij vormen de bindende schakel tussen u als eigenaar en derden. Bij de totstandkoming van een samenwerking kunt u altijd terugvallen op uw eigen vertrouwde contactpersoon die voor u de zaken regelt en uw belangen behartigt.

Certificering

We werken continue aan ons kwaliteitsbeleid en streven er naar om onze werkprocessen telkens verder te optimaliseren. Sinds 3 november 2016 zijn we als stichting [organisatie]gecertificeerd voor de BRL EMA (Erkend Monumenten Adviesbureau) en de bijbehorende Module Bouwtechnisch Advies Monumenten.
SBKG Noord-Nederland heeft de toets met glans doorstaan op de Modules Bouwtechnisch Monumenten Advies deel A Planvorming en deel B Directievoering en is zodanig erkend als Monumenten Advies Bureau.

Onze medewerkers

sbkg_team

Voor meer informatie kunt u terecht bij een van onze adviseurs:

De heer J. Jongsma – j.jongsma@sbkg-noordnederland.nl
bereikbaar ma-di-wo-do-vrijdag
De heer H. Hulshof – h.hulshof@sbkg-noordnederland.nl
bereikbaar ma-di-wo-do-vrijdagochtend
De heer J.P. de Jager – j.dejager@sbkg-noordnederland.nl
bereikbaar ma-di-wo-donderdag

De heer A. Vellinga – a.vellinga@sbkg-noordnederland.nl
bereikbaar ma-do-wo-donderdag ochtend-vrijdag
De heer M. Sikkink – m.sikkink@sbkg-noordnederland.nl 
ma-di-wo-donderdag
Mevrouw M.A. Nijland – m.nijland@sbkg-noordnederland.nl
bereikbaar ma-di-do-vrijdag

Voor administratieve zaken kunt u terecht bij:
Mevrouw H. Weijer-v.d. Berg – administratie@sbkg-noordnederland.nl
bereikbaar ma-wo-donderdag

Even voorstellen

jouke blauw
Jouke Jongsma is sinds 2002 directeur van de voorganger van de SBKG Noord-Nederland geweest en bekleedt ook nu deze functie. Jouke is het gezicht van de SBKG Noord-Nederland en hij is bijzonder goed thuis op het gebied van subsidieregelgeving. In deze tijden van deregulatie blijkt een subsidieaanvraag nog steeds uiterst ingewikkeld te zijn. Een reden te meer om contact met de SBKG Noord-Nederland op te nemen.
harry groen
Harry Hulshof is een man van het eerste uur als het gaat om behoud en beheer van kerkelijke gebouwen in Groningen en Drente. Hij is een alround medewerker op het gebied alle administratieve werkzaamheden die gepaard gaan met het behoud en beheer van uw gebouwen.
Jan Piet de Jager
Jan Piet de Jager is onze man die zich als een vis in het water voelt op de steiger en bewaakt als opzichter de kwaliteit, de voortgang en de financiën van uw projecten.
Mieke Nijland
Mieke Nijland vormt een bindende schakel en is een inspirator; adviseert en begeleidt u op het gebied van fondswervingstrajecten, financiële eindverantwoordingen. Verder verzorgt zij de PR & Communicatie binnen onze organisatie.
anno blauw
Anno Vellinga heeft na een poos werkzaam te zijn geweest bij een architectenbureau zijn passie voor monumentale gebouwen kunnen verenigen met het advieswerk voor de eigenaren ervan. Hij is naast projectmedewerker degene die de interne organisatie onder zijn hoede heeft
menno rood
Menno Sikkink is vanuit zijn verleden bij de Oude Groninger Kerken als geen ander op de hoogte wat er komt kijken bij alle bouwtechnische aspecten van uw kerkelijke gebouwen. Menno is onze man die vanaf de steiger een project van het begin tot het einde tot een succes maakt.
hennie blauw
Hennie Weijer-van den Berg is onze rots in de branding als het om de administratie gaat.

Bestuur

De heer W. v.d. Berg – voorzitter
De heer E. Koops – vice-voorzitter / tijdelijk secretaris
De heer J.A. Oosterveld/penningmeester
De heer J. Doevendans – bouwkundige

Voor contact en informatie kunt u mailen naar secretaris@sbkg-noordnederland.nl

Voer je zoekopdracht in